Kadry I Płace

Zespół ekspertów Accuratus sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego świadczy usługi w zakresie:
 
• przygotowania dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności i zatrudnieniem pracowników,
• sporządzania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
• kalkulacji wynagrodzeń oraz sporządzania list płac,
• sporządzania deklaracji ZUS wraz z ich przekazem elektronicznym,
• dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy,
• przygotowania i dostarczania deklaracji podatkowych PIT-4,
• sporządzania informacji o uzyskanych przez pracowników i zleceniobiorców dochodach rocznych wraz z rocznymi kartotekami,
• sporządzania sprawozdań statystycznych,
• doradztwa w sprawach pracowniczych,
• audytu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych,
• planowania polityki zatrudnienia,
• konsultacji i szkoleń dotyczących kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. 
Pracownicy "Accuratus" sp. z o.o.
są członkami KIDP.
"Accuratus" sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 2013
tel. 713 411 148, 713 411 173

e-mail: biuro@accuratus.pl